Renholdsbedriften

Om Renholdsbedriften AS

Siden 2006 har Renholdsbedriften vært en totalleverandør av renholdstjenester og hjulpet både offentlige og private virksomheter med det daglige renholdet.

Renholdsbedriften har spesialisert seg på daglig renhold og renholdstjenester. Vi fokuserer på kvalitet og pålitelighet, samt ordnede arbeidsforhold for våre ansatte. Når vi gjør en avtale vil du vite at dere får et problemfritt renhold.

Vi som arbeider i Renholdsbedriften anstrenger oss hele tiden for å innfri selskapets viktigste serviceprinsipper:

  • Kunden skal ha full verdi for sine penger.
  • Vår faglige og servicemessige kvalitet skal være best i markedet.
  • Våre rutiner for kvalitetssikring og kundekontakt skaper et gjensidig godt samarbeid.

Disse serviceprinsippene er med på å bidra til at det er hyggelig for våre oppdragsgivere å benytte oss, noe som mange av våre fornøyde kunder kan bekrefte.

Renholdsbedriften har avdelinger i Oslo, Viken og Innlandet. Kontakt en av våre avdelingsledere for en gratis og uforpliktende befaring.

Liten organsisasjon

Liten organsisasjon

Du vil raskt og enkelt komme i kontakt med rett person.

Enkel oppstart

Enkel oppstart

Dere får faste renholdere som snakker norsk/engelsk og en fast vikar. Renholder vil få grundig opplæring i gjennomføring av renholdet fra avdelingsleder. Vi strekker oss langt for å sikre en smidig oppstart!

Dyktige renholdere

Dyktige renholdere

Vi legger vekt på kvalitet fremfor kvantitet, og da krever det at vi har stabil arbeidskraft. Vi lønner derfor våre ansatte godt, samtidig som vi setter store krav til pålitelighet og en ryddig fremtreden. Renholdere hos oss blir kurset, slik at de bruker effektive og gode metoder.

To er bedre enn én

To er bedre enn én

For at du skal slippe å bekymre deg for renholdet, lærer vi alltid opp to renholdere til jobben. Hvis den ene er syk eller på ferie, tar vikaren over og dere får fortsatt god kvalitet på renholdet.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Våre avdelingsledere utfører tett oppfølging av renholdet i oppstart, for å forsikre oss om at oppstartsperioden går bra. Deretter utføres kvalitetskontroll hver måned for å opprettholde en høy standard på utført arbeid under hele samarbeidet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert som vil si at vi har gjennomført tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi når våre miljømål gjennom gode rutiner og oppfølging. Har du spørsmål eller innspill til HMS eller hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres, send gjerne en e-post til Jon Røsjø.

Les mer

7 gode grunner til å velge Renholdsbedriften:

  1. Du får én kundekontakt å forholde deg til, en av våre avdelingsledere.
  2. Avdelingslederen utfører kvalitetskontroll av renholdet - hver måned.
  3. Du får faste, profesjonelle renholdere som snakker norsk/engelsk.
  4. Vi har en liten administrasjon
  5. Vi har gode arbeidsbetingelser for våre ansatte.
  6. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert: Rapport miljøfyrtårn
  7. Vi er kvalifisert som Godkjent Renholdsbedrift.